Telefonní kontakt

+420 775 885 884

E-mail

info@obnovsvouzemi.cz

Česká republika

Ptáte se kdo jsme?

Jsme lidé, kteří sdílí společné vize a touhu po změně. Nejsme jen nespokojeni se současnou politikou, ale toužíme po lepších podmínkách pro život v naší zemi. 

Přestože tvoříme rozmanitou skupinu – od zemědělců narážejících tvrdě na současné špatné podmínky, přes matky denně zápasící s péčí o své děti, až po otce, kteří se snaží zajistit svým dětem světlou budoucnost, všechny nás spojuje stejná míra neklidu a to chybějící jistoty.

Náš cíl je jednoduchý – chceme pro občany České republiky JISTOTY a důvěru v to, že naši političtí představitele pracují ve prospěch lidí, které zastupují. Tedy, že slib není jen volební trik, ale závazek.   .

Jde o budoucnost naší země i dětí a my jsme přesvědčeni, že je na čase říci STOP současné vládě

O co nám jde

Podívejte se na naše důvody k tomuto přesvědčení, klikněte na záložky níže a přečtěte si je jednu po druhé.
Okamžitého zanechání válečné rétoriky

„Mír pro Ukrajinu je mír pro nás všechny“, to je myšlenka, kterou jsme si přijali a kterou důrazně hájíme. Ukrajina je symbolem výzvy našeho století – zachovat mír a svobodu, i když se svět kolem zmítá ve vlnách konfliktů a nejistoty.

Tento konflikt ohrožuje stabilitu celé Evropy,  ohrožuje naši bezpečnost, naši prosperitu a hlavě budoucnost našich dětí. Když je mír na Ukrajině narušen, cítíme to i my – mír, pokoj a svornost jsou hodnoty, které přesahují národní hranice.

Odoláme pokušení stát se pěšáky velmocí, které se snaží své ekonomiky zotavit na náš úkor. Nepotřebujeme být nástroji, ani pěšáky na světové šachovnici. Nechceme být ovládáni cizí rukou. Máme svou vlastní, nezávislou identitu a hlavně máme sílu stanovit si vlastní osud!

STOP genderové ideologie na školách

Doba se mění a s ní jsou nám vnucovány i genderové ideologie, která se pomalu, ale jistě stávají normou v našich školách. Je to něco, co nám bylo vnuceno, aniž bychom měli možnost říci svůj názor. Mnoho z nás má výhrady k tomuto způsobu vzdělávání, který ignoruje silné a osvědčené hodnoty, které jsou základem našeho života i společnosti.

Přišel čas, abychom se postavili za své názory a hodnoty. Přišel čas, abychom zastavili toto násilné zavádění genderové ideologie na školách, a místo toho oživili vzdělání našich dětí se silnými a osvědčenými hodnotami.

„Neměli bychom děti učit, co si mají myslet, ale hlavním cílem vzdělání by mělo být naučit je myslet a tak jim umožnit naplněný život.“

Hmotná zodpovědnost politiků

Platit daně, platit sociální a zdravotní pojištění, platit předražené faktury za energie, dodržovat zákon atd. Každý z nás denně čelí těmto výzvám a snaží se je dostát. Stejně jako my, i naši političtí představitelé se zavázali k řadě cílů. Ale co když selžou? Neměli být nedotknutelní!

Nemůžeme dále tolerovat, že politici v rámci svých volebních kampaní dávají sliby bez jakéhokoliv závazku je dodržet. Proto vyzýváme k hmotné zodpovědnosti politiků, kteří selhávají v plnění svých slibů. Zasloužíme si politiky, kteří jdou příkladem a berou své závazky vážně.

„Odpovědnost je cena slávy.“ Dokáží naši politici zaplatit tuto daň?“

STOP green deal a povolenkám

Jsou to právě nedodělané „zelené iluze“ a emisní povolenky, které se zdají být skvělou cestou k ochraně naší matky země, avšak skrývají mnoho pastí. Je to jako nařizovat zelenou stavební přilbu na stavbu domu, který se zřítí.

Green Deal může vypadat prospěšně zvenčí, ale skrývá zásadní nedodělky, které mohou způsobit ekonomickou nestabilitu naší země. Nejsme proti ochraně životního prostředí, avšak odmítáme falešnou hru, která pod rouškou ekologie ničí ekonomiku a zvyšuje ceny ne jen energií.

Je čas přestat věřit v zelené pohádky, které jsou v skutečnosti jen zástěrkou pro falšovanou ekologii.

Demise současné fialovo vlády

Nedovolme, aby Fialovo vláda pokračovala v ovládání a ohrožování naší budoucnosti. Obnovme důstojnost, rovnost a svobodu v naší zemi.

Česká země není malá